headerphoto


Vydarená vernisáž DUK


Často sa zúčastňujem vernisáží výstav, ktoré robí Detvianska umelecká kolónia v našom meste. Diela, ktoré sú v rámci výstav prezentované, bývajú veľmi pekné a zaujmú návštevníkov. Je len na škodu vecí, že sa ich zúčastňujú prakticky stále tí istí priaznivci. Aj z týchto dôvodov som sa rozhodla, že pôjdem na vernisáž novej výstavy DUK-u v Galérii na Západnej terase Bratislavského hradu, v sobotu 8. novembra 2008. Výstava nesie názov "Folklór vo výtvarnom umení - FUJARA- výstava výtvarných diel Detvianskej umeleckej kolónie, fujaristov, výrobcov fujár a hosťujúcich umelcov". Záštitu nad ňou prevzal podpredseda NR SR, pán Viliam Veteška. Svoje rozhodnutie som neoľutovala a tak isto určite aj viac ako tristo zúčastnených na vernisáži. Vernisáž mala svoju umeleckú hodnotu, a jej sprievodcom a moderátorom bol známy umelec pán Juraj Sarvaš, ktorý pútavo a vtipne rozprával o cieľoch výstavy a s humorom vítal účinkujúcich hostí, člena opery SND L. Ožváda, Mariána Plavca, Tibora Koblička, ľudovú hudbu pod vedením Paľka Vilhana z Korytárok, 15 zúčastnených fujaristov, výrobcov ľudových nástrojov, autorov obrazov, fotografií a mnohých osobností spoločenského, kultúrneho, pedagogického života na Slovensku. Za odbornú verejnosť vystúpil pedagóg z Univerzity Konštantína Filozofa, Pavol Sika. Čo sa mi páčilo? Medzi iným aj to, že čas pre svojich rodákov si našli v Bratislave bývajúci Ján Dianiška, Táňa Hojčová, Ján Hlinica, Diana Uramová. Spomínam len tých, ktorých prítomnosť som zachytila, zároveň sa ospravedlňujem všetkých zúčastneným, ale nemenovaným. Hosťom na vernisáži bol kedysi veľmi populárny spevák Zdenko Sychra. Za spoluorganizátora - Mesto Detva na vernisáž prišli prednosta MsÚ Pavel Lalík a vedúci oddelenia kultúry, školstva, sociálnych vecí Slavomír Ilavský. Škoda len, že sa z detvianskych "kultúrnikov" nezúčastnil nikto. Mohli sa stretnúť s mnohými osobnosťami kultúrneho života Slovenska a využiť to na prezentovanie svojej práce alebo pripravovaných zámerov.
A čo sa mi najviac páčilo? Svoje dielka na výstave prezentoval aj rezbár Ondrej Šufliarsky zo Starej Huty. Za povinnosť a česť si ho na výstavu pokladal sprevádzať dôstojný pán Jozef Bradýs, ktorý je síce rodákom z Oravy, no tešia ho úspechy jeho starohutianskych farníkov.
Mimochodom, sestra pána Šufliarskeho, Milka žijúca v Dúbravách, je výborná speváčka a jej pekný hlas tešil mnohých "bratislavákov" prítomných na vernisáži. Naši výrobcovia, fujaristi oblečení v krojoch z Podpoľania, boli v zajatí fotografov a mnohé dámy sa s nimi veselo fotografovali.
Vystavené diela sú od profesionálnych, ale aj neprofesionálnych umelcov a výrobcov fujár zo Slovenska. Vzdávajú hold prírode, fujare, osobnostiam, ktoré sa hre na ňu v minulosti venovali a doposiaľ venujú. Výstava bude trvať až do 30. novembra a je oživením výstav na bratislavskom hrade. Veď už pri príprave, pred vernisážou, ju navštívili kórejskí turisti.

Eva Chlebová, kronikárka
Autor fotografií: pán Jaroslav Švábenský

(Detviansky aperitív, 30.11.2008, s.5)