headerphoto


Služby v obci

Obec Stará Huta ponúka pre svojich obyvateľov i návštevníkov niektoré služby. V obci sa nachádza obchod so zmiešaným tovarom, hostinec a poštové stredisko. Obec Stará Huta má vybudovaný vodovod s vlastným vodným zdrojom. Obec nemá kanalizáciu, ČOV a nie je plynofikovaná. Vykuruje sa tu tuhým palivom. Obec má vzdušné vedenie elektrickej energie, telefónny rozvod a rozhlas. Pre záujemcov je tu možnosť pripojenia sa na mikrovlný internet, kvôli ktorému si obec postavila vlastný stožiar.
Stará Huta má aj vlastnú obecnú knižnicu. Pre športuchtivých je tu futbalové a volejbalové ihrisko.Poštové stredisko

Poštová schránkaPoštové stredisko sa nachádza v budove obecného úradu v ľavej časti budovy. Patrí pod poštu v Slatinských Lazoch. Zodpovednou je p. Mária Čemsáková. Poštovú schránku na stene pri vchode do poštového strediska vyberajú každý pracovný deň o 06:10 hod. Poštové stredisko je otvorené každý pracovný deň od 12:30 do 13:30 hod.


Obchod so zmiešaným tovarom

rodný dom J.F.KuníkaNachádza sa v strede obce pri kostole.


Hostinec

obrázok kamenného moraKamenné more sa nachádza v JZ časti obce. Tento geologický útvar pochádza z obdobia bádenu (zhruba spred 16 miliónmi rokov). Odkrytá časť má dĺžku okolo 300 metrov a šírku 15 - 25 m, miestami až 55 metrov. Je to sutina andezitových brál, ktorá vznikla rozpadom a následným zvetrávaním sopúcha v pohorí Javorie. Predstavuje relikt, pozostatok, prírodného kanála lávy.


Obecná knižnica

rodný dom J.F.KuníkaObecná knižnica sa nachádza v budove obecného úradu. Obsahuje najmä knihy na povinné čítanie pre školákov, ale aj mnohé iné, avšak poväčšinou staršie. Je otvorená každý štvrtok od 15:00 do 17:00 hod.