headerphoto


Spomienka na rodáka


STARÁ HUTA / Občania Starej Huty si v uplynulých dňoch spomenuli na svojho rodáka, spisovateľa Jozefa Františka Kunika, dramatickou úpravou jeho humoristických poviedok Vrchári-beťári. Mladí ochotníci pod vedením Jána Vaja priblížili divákom v preplnenej sále rôzne figliarstva, na ktoré si popri svojom neľahkom živote vrchári vždy našli čas a dokázali sa zasmiať aj na vlastnej biede. Návštevníci divadelného predstavenia si tiež mohli prezrieť výstavku o živote a diele spisovateľa, kultúrneho a osvetového pracovníka, ktorý zomrel v roku 1974 a je pochovaný v Starej Hute, Jozefa Františka Kunika.

Jozef Sliacky

(Nový Vpred Žurnál. Roč.4, č.2 (10.1.1995), s.4)