headerphoto


Oddaný rodnej dedinke

OSOBNOSŤ / Dedinka na konci prašných ciest. Domčeky pod slamenými strechami, popriliepané na strmé stráne až po najvyšší výdych tohto kopcovitého kraja, mohutné Javorie, dosahujúce až tisícmetrovej výšky.
Tak vyzerala Stará Huta vzdialená ďaleko od mesta v čase, keď v nej uzrel svetlo sveta spisovateľ a publicista Jozef František Kuník. Väčšinu svojho života prežil vo svojom rodisku. Po skončení Meštianskej školy vo Zvolene vyučil sa vo zvolenskej tlačiarni za typografa, kde pôsobil ako sadzač, korektor a neskôr ako správca. Hoci nedosiahol vyššie vzdelanie, jeho bystrý postreh, pozorovacie schopnosti a bohatý intelekt mu zaručovali, aby sa odvážil na tvrdú dráhu spisovateľa, kde sa odohráva ťažký boj s myšlienkami, boj so slovom a o slovo.
Od svojich detských liet nasával atmosféru dedinského a lazníckeho prostredia, spôsob a zvláštnosti jeho obyvateľov, zemitých sedliakov dorábajúcich ťažkých chlebík na neúrodných skalnatých švíkoch, lebo inej obživy tu nebolo. To mu pomohlo pri napísaní jeho najlepšieho diela, súboru humorom okorenených poviedok Vrchári-beťári. Príbehy prežité, počuté či vydolované zo spomienok iných. Pri písaní tohto diela si uvedomoval príťažlivú silu humoru a jeho nezameniteľnú funkciu spestriť text a ochutiť čítanie.
Na dramatické udalosti počas Slovenského národného povstania reagoval v románoch Hrdinovia, Inej cesty nieto a Októbrové dni. Vo svojej tvorbe sa venoval aj mládeži. V románe opustené hniezdo sa snažil usmerňovať ich vážne spoločenské problémy. Ich riešenie videl v nábožensko - mravnej obrode všetkých spoločenských vrstiev. Keďže toto dielo vydal tesne po februári 1948, vážne si naštrbil svoj kádrový profil u vyšších straníckych funkcionárov.
Pre Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene napísal divadelnú hru Na krížnych cestách, kde zobrazil postupnú likvidáciu roľnícko-gazdovského stavu pri formovaní socialistického vidieka. Svoje diela písal pod pseudonymom Jozef Hutár, čím chcel vyjadriť oddanosť svojej rodnej dedinke.

Jozef Barcík

/Zvolenské noviny. Roč.16, č.41 (8.10.2007), s.10/