headerphoto


Stará Huta je lákavá najmä pre turistov a chalupárov


Podľa literatúry obec založil gróf Karol Ziči medzi rokmi 1720 - 1740. Najnovšie výsledky bádania posúvajú vznik už na koniec 17. storočia. Prvá písomná správa o dnešnej Starej Hute je však už z roku 1714. Pôvodní vlastníci obce boli Zičiovci. V roku 1770 si tu uplatňoval zemepanské práva rábsky biskup, gróf František Ziči, Ešte pred rokom 1848 v obci získali majetky aj Balašovci.
K obci patrí aj osem lazov a samôt, ktoré osobitne spomína už monografia o Novohradskej župe, ktorá vyšla v rámci milenárnych osláv Uhorska. Stará Huta vznikla ako skláreň a osada pri nej. Vyrábalo sa tu predovšetkým matné tabuľové sklo, od 30-tych rokov 18. st. aj zelené a biele. Na sklárstvo poukazuje aj historický symbol obce. V pečatidle z 18. st. sú vyryté dva skrížené polovičné čakany, nad nimi je vyrytá krošňa, ktorá symbolizuje výrobu tabuľového skla. Obyvatelia sa zrejme zaoberali aj podomovým zasklievaním okien v širokom okolí.
Historický symbol obce je zaujímavý, jedinečný, nepoužíva ho žiadna iná obec na Slovensku. Erbom Starej Huty je modrý štít, v ktorom je nad dvoma skríženými striebornými čakanmi so zlatými poriskami drevená krošňa zo zlatým povrazom. Biele pozadie treba chápať ako do krošne vložené biele tabuľové sklo. Vlajka obce je farebnosťou totožná s erbom - vo farbách biela, modrá, žltá.
Obec má dnes 374 obyvateľov, z toho 71 detí do 16 rokov, 132 ľudí je v poproduktívnom veku. Ostatní sú ľudia v produktívnom veku, z nich je okolo 40 bez práce, pomáhajú pri skrášľovaní obce. V obci je obecný úrad, knižnica, poštové stredisko, požiarna zbrojnica, kultúrny dom s klubom mládeže a sálou. Rímsko-katolícky kostol z roku 1804 má krásne vynovený interiér, aj vonkajšie priestory sú upravené.
Väčšina ľudí je rímsko-katolíckeho vierovyznania. Medzi novšie stavby patrí fara a dom smútku. Obec má predajňu a pohostinstvo. Pribudli nové domy, väčšina je však starších, prerobených na dnešný štandard bývania.
Podnikatelia obec, vzhľadom na jej polohu, veľmi nevyhľadávajú, atraktívna je najmä pre chatárov, možnosti turistiky, láka svojou prírodou. Snahou obce do ďalšieho obdobia je obnoviť kultúrny a športový život.

(MY Zvolensko-podpolianske noviny. Roč.17, č.42 (21.10.2008), s.25)